On-line přihláška

Všechny položky formuláře označené červeným písmem je nutné vyplnit, jinak přihláška nebude brána jako platná a nepůjde odeslat.


Objednávající

Adresa bydliště

Rodinní příslušníci

Jméno Příjmení Datum narození * Vztah k žadateli

* Poznámka - u dětí vyplňujte celé datum narození


Přihlašuji se na následující běhy