Chotěbořské kuratorium


Evangelické středisko je spravováno kuratoriem, které se schází 2x do roka nebo podle potřeby. Stará se o celkový chod střediska po celý rok, přípravu a zajišťování pobytů a v poslední době též o nezbytnou modernizaci celého střediska.

Seznam členů kuratoria:

  • Petr Černý
  • Karel Anderle
  • Petr Bíca
  • Jana Lacinová
  • Jaroslav Lacina
  • Iva Navrátilová
  • Pavel Pistor
  • zástupce SR ČCE