Kategorie: Aktuality

Fond rekonstrukce církevních objektů

Fond pro obnovu církevních rekreačních středisek zřídila synodní rada na svém zasedání dne 5. 6. 2007. Fond má za úkol kumulovat finanční prostředky pro účely oprav a rekonstrukci budov církevních rekreačních středisek ČCE.

Současně se zřízením Fondu rekonstrukce církevních rekreačních objektů, schválila synodní rada Statut fondu a jmenovala správní radu, která odpovídá za hospodaření Synodní radě ČCE.

Finanční dary, jimiž chcete přispět na další rozvoj střediska, můžete laskavě zasílat na:

číslo účtu: 1120399399/0800 variabilní symbol: 302.

Pro každý dar je možno uzavřít Darovací smlouvu.

Dárce obdrží po převedení finanční částky potvrzení o přijetí daru.

print Formát pro tisk